Нүүр хуудас / Литературный архив / Сатуновский, Ян 6